About Us

Welcome to kvantIT the Digital Agency

Get support & soultions, we’ll change Your IT world.

Who We Cooperate

Our Mission

The sky is not the limit !!!

It is just the beginning…

What We Do

Our 6-D Process

01.

Discover

.

02.

Define

.

03.

Design

.

04.

Develop

.

05.

Deploy

.

06.

Deliver

.

Why Choose Us?

Over 25 years of experience.

Some Numbers

.

1
.
1
Projects
1 +
Years of experience
1 K+
Lines of Code

Would you like to start a project with us?

Our Expert Team

Michal

M.Sc.Eng.(Master of Science in Engineering) - Cracow University of Technology.
IT in Technology and Engineering of Chemistry

Adriana

Intrapreneur and Blue Ocean strategist
Development coordinator

Nela Asteria

Adept of AudioVisual Works
UI/UX, Graphic, NFT Designer

Karol

B2B Customer Development

Informujemy, że nasza firma jest Partnerem firmy SOFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i będziemy współpracować przy realizacji projektu pt.: „Nowy sposób budowy jednostek pływających heavy-duty oparty o druk addytywny z ekologicznego kompozytu krystalicznego na bazie spoiwa mineralnego  zbrojonego ukierunkowanym włóknem stalowym”.

Projekt jest współfinansowany środkami pochodzącymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Oś priorytetowa 19

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth

Wartość przyznanego dofinansowania: 312 272,74 EUR

Więcej informacji o naszym projekcie oraz o naszym Partnerze zajedziecie Państwo pod tym adresem:

https://sofic.pl/en/intro-english/

Informacje o funduszach Norweskich można znaleźć pod linkami:

www.norwaygrants.org

www.eeagrants.org